„Amikor megvirradt, a zsidók közül többen összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált” /Apostolok Cselekedeti 23:12/

Nagybánya látképe

Magyar Testvéreim!

Egyszer arról beszélgettek az angyalok, hogy lehet-e valaki Isten kedvence? KI tud ennek a kritériumnak megfelelni? Ki az igaz?
De ha mégis dönteni kell a nemzetek között, az csak magyar lehet. De hogy lesz valaki Isten magyar kedvence?

Árpád-házi Szent Erzsébet a legszebb magyar?
Kinizsi Pál a legbátrabb magyar?
Hunyadi Mátyás a legműveltebb magyar?
Rákóczi Ferenc a legnagyobb magyar?
Bolyai János a legokosabb magyar?
Petőfi Sándor a lánglelkűen író magyar?

Tanácstalanok voltak az angyalok, és végül arra jutottak, hogy mindezen tulajdonságok együttesen mindenikben megvannak, hiszen kitől lehetne elvitatni a szépséget, bátorságot, műveltséget, nagyságot, intelligenciát, elhívatottságot? AZ A KÖZÖS BENNÜK, HOGY JÓSÁGOSAN SZERETIK ISTENT ÉS FELEBARÁTAIKAT.

Máramaros történelmi kegyhelye Koltó, hol a tegnap, ma és mindörökké valóssággá lett a Teleki kastély kertjében. Rákóczi somfáját Jókai csodálta, mely alatt a kőasztalnál a világirodalom legnagyobb költője megírta a világirodalom legszebb versét, melyet a színészkirály szaval el számunkra.

Petőfi Sándor: Szeptember végén – Hallgassuk meg a tüneményt Latinovits Zoltán színművész előadásában!

Meghallgatva a legegyetemesebb, legszemélyesebb hitvallást már nem is csodálkozhatunk azon, hogy ki lehet Isten magyar kedvence?

Lord: Virágdal – Hallgassuk meg a művet, minden dalában benne van lelkünk egy darabja!

Az angyalok szerették volna szépnek látni Isten teremtett, megváltott és megszentelt világát, de egyikőjük rettenve szólt, hogy nézzenek Jeruzsálemre, mert éppen most akarják a zsidók széttépni, megkövezni és kivégezni Jézus Krisztus legnagyobb apostolát Szent Pált.
Megdöbbenve látják a menny magasából a bűn rettenetes pusztító erejét. „Minden egész eltörött” (Ady Endre) Hát nem minden ember jóságos? Innen hiányzik Szent Erzsébet kenyeres kosara, Kinizsi Pál friss korsója, Mátyás király Corvinája, Rákóczi önfeláldozása, Bolyai zsenialitása, Petőfi verseskötete!

Mai napi újszövetségi igeszakaszunk ez, mely maga a horror. Lelkületükre jellemző, hogy kherem-mel, Isten előtti átokkal kötelezik el magukat a gyors és elszánt cselekedetre.
Vallásos fogadalom náluk a gyilkolás.
Flavius Josephus a zsidók története c. könyvében ezekről ezt írja: „Fényes nappal, a város közepén gyilkolnak. Elvegyültek nagy ünnepek alatt a tömegben s rövid, ruhájuk alá rejtett tőrrel szúrták le ellenfeleiket. Mikor áldozatuk összeesett, ők kiabáltak a leghangosabban: Gyilkos, gyilkos! – s így megszabadultak attól, hogy elkapják őket.
Mivel a fegyveres rómait nem merték bántani, rendesen azokkal végeztek, akiket népük árulóinak tartottak.”

Ez maga a terrorisztikus hajlam, és a Főtanács alávalósága, hogy mindezt elnézi. E történetben végig jelen van a korrupció, az érdekházasság, többnejűség, gátlástalan leszámolás.
Antonius Felix Júda helytartója, Tacitus történetíró (His. V. 9.) szerint „kegyetlen és élvhajhászó ember, aki fejedelmi jogot rabszolgalélekkel gyakorolt”

Valahonnan ismerős lett számunkra is ez a világ, mikor emberek átokkal kötelezik el magukat, hogy végeznek ellenfeleikkel. A bűn pusztító erejét mutatja elszántságuk, másrészt gyávaságuk. Jó példa erre az olaszliszkai cigányok lincselése, mikor a húsztagú haramia végez az ártatlan tanárral, akinek adójából éltek, aki tanította adott esetben gyerekeiket, aki segíteni akart rajtuk. A Zsidó Főtanács elnéz mellette Jeruzsálemben, nálunk a Bíróság a cigány gyilkosnak megítél előbb 5 millió, majd a másiknak 6 millió Ft. Sérelemdíjat, a fogva tartás sanyarú körülményeire hivatkozva. A Magyar Állam alperesként sorra veszíti el a pereket, és fizet a kedves raboknak.
Mára egy iparág épült fel erre a gyalázatra!

P. mobil: Farkasok völgye – Kárpát-medence – Hallgassuk meg a dal üzenetét!

Az ezredes meghallgatja az ifjú által vitt hírt, és az éjszaka folyamán kiszabadítja az apostolt az életére törő több mint 40 férfi elől, kik átokkal kötelezték magukat, hogy addig nem esznek és nem isznak, míg meg nem ölik. Innen megmenekül, de további élete is kálváriás a vádak és újabb börtönévek alatt, amit ellenségei okoznak neki vallási és politikai okok miatt, Szent Pál apostolt abban a néhány évtizedben végighajszolták a zsidók a félvilágon, és ilyen körülmények között, órányi nyugalom nélkül alapította a gyülekezetek sokaságát, pásztorolta személyesen és levelein keresztül. Jeruzsálemből Kis-Ázsián át elhozta a keresztyénséget Európába, Rómába, hogy vigaszra és üdvösségre találjon a szomjazó lélek.

Kárpátia zenekar: Férfikönnyek – Ilyen egy igaz Kárpátia dal, mely a lélekből szól. Hallgassuk meg!

Világi könyvek szerint is az ókor egyik legnagyobb személyisége, Krisztus Urunk legnagyobb apostola, aki Szent Péterrel vigyázza az oltáron a Magyarok Nagyasszonyát, akinek Szent Fia evangéliumával gyógyítjuk a világ sebeit.
Ézsaiás próféta próféciája szerint Izrael szíve megkövéredett, fülükkel nem hallanak, szemükkel nem látnak, meg nem térnek, gyógyíthatatlanok.
De nem baj, munkánk nem hiábavaló az Úrban.
„Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége. Azok pedig meg is fogják azt hallani”
(Apostolok Cselekedeti 28:28)

Reményik Sándor: Örök béke

Nem paktumok és nem kongresszusok,
Nem új törvények, nem a régi jog.

Nem egy bíróság nemzetek felett,
Nem új betűk, nem újabb kötetek.

Nem Genf, ó nem, és nem is Hága,
Jöhet-e üdv ilyen világra?

Négy deszkafal, egy hant, egy fakereszt:
Örök békének ezt hívják, csak ezt

Zrinyi Miklós költő, hadvezér műve a Szigeti veszedelem, mely a barokk eposz mesteri darabja. A 15 ének 1566 négysoros verset tartalmaz, mely a tragédia évszámát adja ki.
Megkérdezték tőle: „ki fog segíteni a török túlerővel szemben?” „Majd megtudod”, – jött a válasz! „A mindig velünk lévő Isten fog segíteni, harcolni, áldani.”

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése utolsó kihelyezett ülését Hajdúdorog Városában tartotta. Valóságosan és szimbolikusan is az ünnepi Közgyűlés a világhírű
Székesegyház meglátogatásával zárult, hol az ikonosztázok misztikus valósága igenné és ámenné lett a Szentélek által, áldást hozva és áldást osztva a Közösségnek!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. szeptember 28.

A képek forrásai:
turistamagazin.hu
hu.wikipedia.org

Vélemény, hozzászólás?