„Betelt az idő, és egészen közel van már az Isten Országa” /Szent Márk evangéliuma 1:15/

Tóth Ilona és Mansfeld Péter

Magyar Testvéreim!

Már az első keresztyén század közepére erőteljes növekedést ért el a misszió áldása. Az apostolok imádsága, félelmet nem ismerő bátorsága, mindeneket meghaladó intellektuális felkészültsége hír lett a Birodalom fővárosában, Rómában is. A császárok felemásan fogadták a híreket. Miféle új mozgalom, szekta ez? Egymást szeretik?
Vagyonközösségben élnek? Megváltó Jézusról beszélnek? Az isteni Tibérius, majd Claudius kezdetben kíváncsiságból szeretett volna találkozni néhány keresztyénnel.
Nem tudhatta Tibérius, hogy Néró nevű fia lesz az őskeresztyén egyház leggyűlöltebb üldözője. Nem tudhatta Claudius, hogy Néró nevű nevelt fia egyet jelent a zsarnoksággal és a gonoszsággal.

27 éves volt Kr. u. 64-ben az ifjú császár, mikor elhatározta, hogy kiírtja családját, a római arisztokráciát és valamennyi keresztyént, mely akkor már Szent Pál apostol missziói munkája nyomán mintegy ötezer lélekre volt tehető. Kedves nevelőjének Senecának „kegyelemből megadta”, hogy saját maga válassza meg a halálnemet.

A sátáni „látnok” a világhírű római arénákba tereltette a keresztyéneket, majd reájuk engedték a kiéhezett vadállatokat, másokat élve égetett el, miközben gyönyörködött az antik világ pusztuló romjain.

Teltek a századok, és 1956 őszén az egykori római arénák színhelyein, ma stadionokban, a derék római polgárok szomorú dalra indultak lélekben!

Nem az átkozott Nérót szégyellték, hanem a világhírű szovjet-verő magyar fiatalokat éltették.

Róma világhírű labdarúgó klubja mai a Lazio, mely büszke arra, hogy itáliai, és büszke arra, hogy 56 hős magyarjai az ő testvérei és barátai.

Avanti ragazzi di Buda (Előre, budai srácok) CSODÁLAT ÉS LELKESEDÉS 56 hősei előtt! Hallgassuk meg a dalt!

„Miután Keresztelő Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: Betelt az idő, és egészen közel van már az Isten Országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban”

Az elvetemült Néró hallott Jézus tanításairól, ő végeztette ki Szent Urunk és a Szent Egyház két oszlopos apostolát Pétert és Pált, 31 éve alatt annyi bűnt halmozott fel, mely az egész emberiségre nézve is sok lenne.

Gérecz Attila, e méltatlanul elfeledett nagy sportolónk és költőnk 56 egyik mártírja volt. A honi, hitvány nérók azt a sorsot szánták neki, melyet versébe sírt bele.

Gérecz Attila: Karácsonyi ének a börtönben. Hallgassuk meg a művet!

Jézus evangéliumot hirdet, örömhírt, örvendetes üzenetet. Istennek az üzenete, melyet továbbad Jézuson keresztül. Isten Országa nem terület, nem állam, inkább állapot, belső viszony az emberek és Isten, ember és ember között. Isten uralmát sötét hatalmak és az emberi bűn keresztezték. Isten Országa eljövetelében éppen ez a nagy felszabadulás valósul meg.

Bartalis János hívő költőnk egy istenes szép versében ezt a csodát fogalmazza meg. Bartalis János: Isten kezében. Olvassuk el a művet!

Jött villámcsapás, jött fegyver.
Jött fergeteg.
Jött ember hálátlansága.
Jött kegyetlenség, jött bűn.
Jött éhség és szomorúság.
Jött megalázás.
Jött üldözés és megprobáltatás.
Jött bujdosás lélek-pusztában
és nem volt honá lehajtani fejet.
Jött kínszenvedés, Krisztus hét szenvedése.
Jött korbácsütés testen és lelken.
Jött börtön…
Nagy bajomban mindig csak azt mondtam:
„ Isten kezében vagyunk
és ott vagyunk a legjobb helyen.”

Mikor fellegek feltornyosultak
és a hullámok összecsaptak fejünk felett.
Mikor a templomok leomlottak
és meghasadot a hegy.
Mikor sötétség borult a világra,
végtelen sötétség
és az égre nem jöttek fel a csillagok,
– mikor a Halál örvényénél álltunk…
Mikor az utolsó kiáltás is elhangzott
Krisztus ajkáról – függve a keresztván,
utolsót lehelve lelke:
„ Éli, Éli! Lama sabaktani!”
Ó, népem, drága népem!
e szörnyű ítéletben,
ez elveszejtő nehéz időben
mindig hitted:
„ Isten kezében vagyunk
És ott vagyunk a legbiztosabb helyen.”

Mikor Ég-Föld megszakadt,
Folyók-Tengerek kiöntöttek,
végig nyargalván sós hullámaikkal
a veszett világon,
mikor megpecsételtetett minden
teremtett állatoknak sorsa ľ
Ó, Uram!
mi: árva néped,
árva magyar néped
„ Tebenned biztunk eleitől fogva.”

Ézsaiás próféta elmondja, hogy Izrael királya szövetkezett Assziriával Jeruzsálem ellen. De Isten megvédte Júdeát és a szövetségesek elpusztultak.

Milyen vezető, uralkodó, király az,aki saját népe életére tör? Nem a sorsán és jólétén dolgozik, hanem mérhetetlen szenvedés közben vesztét okozza?

1918–19-ben a vörös terror rontott az országra, végveszélybe került az ezer éves államiság, puszta létünk, mely már előkészítette a nagyhatalmakkal Trianon átkát.

1918. október 31-én megölik gróf Tisza István miniszterelnököt, és a lejtőn már Horthy Miklós Kormányzó Úr próbálta menteni a menthetőt.

Nérók, Lenin-fiúk, ÁVH pribékek, közül tavaly ment a pokolra a belügyminiszter Biszku Béla, és a vérügyész Mátsik György. Életük végéig a rózsadombi luxust élvezték, hiszen „bűncselekmény hiányában” az Ügyészség minden feljelentést visszadobott.

Marosán arra kérte Biszkut, hogy mindenkire lőjenek. Mátsik pedig halált kért az ártatlan hős, Mansfeld Péter 17 éves tanulóra, majd később örömmel nyugtázta, hogy a tündéri szépségű, VI. éves orvostanhallgató Tóth Ilonka nyakába tették a kötelet.

Ákos egy dalában nekik állít emléket. Hallgassuk meg a zenész hívő szolgálatát!

Ettől a drámától még egy szobor is könnyezne, mondta valaki. Sok jó magyar elsiratta övéit, könnyezte a Úr Jézus Krisztus, és Drága Édesanyja, Boldogasszony Anyánk.

Könnyes a két szemed. Mária, Mária mennyei szép hajnal. Hallgassuk meg a gyülekezet énekét!

Drámai volt a filmben, mikor a Mansfeld Péter édesanyját játszó román színésznő kijön Kádártól, hogy biztos kegyelmet kapott fia, mikor közlik vele a kapuban, hogy már fel is akasztották szeme fényét.

Drámai volt a filmben, mikor Wittner Mária elmondta, hogy vitték el mellőle Katit reggel hatkor a cellából. Damjanich őrnagy azt mondta az aljas labancnak: „Vigyázz fattyú a szakállamra” Kati pedig a bolsevik gyilkosnak: „Vigyázz hóhér a hajamra”.

Kárpátia zenekar közösségét az Isten áldja, hogy ilyen emléket állít apáinknak, köztük az enyémnek is. Kárpátia zenekar: Az én apám. Hallgassuk meg a dalt!

Kedves Testvéreim!

E dolgozat nem a régmúlt Néróiról, az ócska labancokról, a cionista nemzetvesztőkről szól, hanem a máról. Semmi nem változott, csak a körülmények és a technológia.

Egy valaki változatlan, mert Benne nincs változás, a Mi Urunk Jézus Krisztus, ki ma is megtérésre hív a bűnökből.

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2018. október 27.

A képek forrásai:
transindex.ro

Vélemény, hozzászólás?