„Hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak” /Szent Lukács evangéliuma 2:32/

Zilahi Református Wesselényi Kollégium – Fadrusz János : Wesselényi Miklós szobra Zilah főterén

Magyar Testvéreim!

A sötétségből Isten az ő csodálatos világosságába hív. Ebbe benne foglaltatik teremtő és megváltó munkája. Mi más a teremtés, mint az, hogy a nemlét sötétségéből a lét világosságára hívja el a világokat, a nemzeteket, az egyéneket. És mit tesz a Szentlélek mást, mint hogy a sötétség völgyeiből a világosság magaslatai felé vezeti a ráfigyelő lelkeket.

Ady Endre Latinovits Zoltán: Az Illés szekerén. Hallgassuk meg a káprázatos verset!

Ha egy nép az igaz Isten mellé áll, szent nemzet, királyi papság, választott nemzetség lesz belőle a Jézus Krisztus boldog ismeretében. Mint tették a hun fejedelmek, Árpád-házi királyaink, szentjeink, fejedelmeink, hitvalló őseink, kik mellé oda tudott állni a nép Isten követésében, félelmében és dicsőítésében.
Boldogasszony Anyánk, ki a Világ Világosságát vitted karjaidban a templomba bemutatni, hol a gyertya lobogó lángjainál látjuk az agg Simeont, ki várta az Üdvösséget.
A December 25. napját követő 40. nap a GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE, melyet február 2-án tart a katholikus egyház. A gyülekezet a Mi Urunk Jézus Krisztus bemutatását ünnepli. Latinul: Purtificatio Beatae Mariae Virginis. Az óegyház hagyománya szerint az Úr Jézus ekkor találkozik először a papságával és híveivel a templomban.
A jelen lévő agg Simeon próféta Jézust a nemzeteket megvilágító világosságnak nevezte. Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény, a szentelt gyertya, és a gyertyaszentelés szokása.
Gyertyaszentelő Nézzük meg a kisfilmet!

A MINDENSÉG, A TELJESSÉG ÉS AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG ragyogott a különös gyermek tekintetéből a jelenlévőkre. Megérthetjük, hogy az agg Simeon próféta szavait nem értette, és csodálkozott a Szent Szüle pár.
Egy szemtanú azt mondotta 100 esztendeje, hogy ha egyszer valakire reá nézett Ady Endre, az soha nem feledte tekintetét. E tekintet magába zárta a Mindenséget, mert Dénes Zsófia szerint Ady egy nádsíp volt, melyen át a Mindenség szólt. Régi nagypénteki énekünk teljesedett be 1919. január 27-én a költő-vátesz életén.

„Ez keserves halálodért,
Melyet felvettél éltemért,
Vedd szívemet mindezekért,
Megérdemlett jutalmadért.
Jézus engedd hozzád térnem,
Veled halnom, veled élnem”
/342. Dicséret 7. v./

Ady Endre temetése. Nézzük meg a korabeli kisfilmet!

Kicsoda ez a Gyermek, hogy Istennek ez az embere az Ő hatásának területét kiterjeszti azokra a roppant birodalmakra, amelyek most a világ uralmáért küzdenek?
Kicsoda ez a Gyermek, hogy Istennek ez az embere nem csak nagyságáról jövendöl, hanem a harcról és szenvedésről is.
Kicsoda ez a Gyermek, hogy Istennek egy másik embere Érmindszenten arról jövendöl, hogy a fiú „Ifjú szívekben fog élni” mindig tovább és örökké.

Ady Endre – Latinovits Zoltán: A föl-földobott kő. Hallgassuk meg a költő-király versét a színész király előadásában!

Az agg Simeon Mária szívét látja 33 évvel későbbi érzéseiben, éles kard járja át lelkét a fájdalomtól, melyre Michelangelo válaszul kőbe zárta fájdalmát, és letette a világ asztalára a világ legfájdalmasabb szobrát a Pietát!
Jézus lényének elrejtett titkát Bach és Beethoven muzsikája, Munkácsy és Ferenczy festményei, Ady és Dsida versei tárják fel előttünk, melynek mértékegysége Jézus szava.

Ady Endre – Latinovits Zoltán: Őrizem a szemed. Hallgassuk meg a Csinszkához írt legszebb versét a költőnek!

Jézust nem az emberek teszik királlyá, hanem Isten keni fel Messiássá. A Virágvasárnap emberi hallelujája elhalkul Nagypéntekre, de Handel Messiása betölti a múló időt.
Ady Endre egy kérdés, melyre 100 esztendő nem volt elég a válaszra.

Verecke egy kérdés, melyre a válasz a fölolvadás, vagy a megmaradás lehet.

Ady Endre – Kárpátia zenekar: Góg és Magóg. Hallgassuk meg a művet, melyről ezt írta egy diák: „Nem kell tanulnom, mert már tudom”!

Gyertyaszentelő Boldogasszony napján emlékezünk Szent Urunk bemutatására a jeruzsálemi templomban. Isten, és annak teremtményei, a Szentlélek temploma volt életének küldetése, vagyis a Megváltás.
Egy moldvai csángó ének sorával zárom mai dolgozatom, mely történelmi lecke egy magát keresztyénnek tartó hatalom számára, mely a Mammon bűvöletében él!

„Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál.
Ki mindenkor szépen, úgy virágoztál.
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél.
Imádd Jézust értünk, akit te szültél.”

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. február 2.

A képek forrásai:
hetedhethatar.hu
lexikon.adatbank.ro

Vélemény, hozzászólás?