„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket” /Ézsaiás próféta könyve 58:6/

Magyar Testvéreim!

Tihanyi Bencés Apátság

Utolérhetetlen bölcsességgel és szeretettel tanította egykoron Főtiszteletű Dr. Karasszon Dezső professzor úr az ószövetségi tudományokat. A Jubileumi Kommentár 1967-ben jelent meg az 1567-es Debreceni Alkotmányozó Zsinat 400. évfordulójára. Ebben a hatalmas kötetben azt a megtisztelő feladatot kapta, hogy magyarázza végig az Ószövetség egyik legnagyobb prófétájának, Ézsaiásnak a teljes életművét.
„Hit terén a próféta olyat mondott, ami szemben állt kora gondolkodásával. A nép vezetői úgy gondolták, hogy a nép ügyes politikai sakkhúzások által maradhat meg.
A kultusz,a közéleti erkölcs, és igazságszolgáltatás megromlását nem gondolták nemzeti tragédia okozójának.”
Hamvazószerdával megkezdődött a húsvéti ünnepkört megelőző 40 napos böjti időszak, melynek tanításait olvashatjuk a Szentírásban, és élhetjük az egyházi gyakorlatban.
Ézsaiás prófétán keresztül Isten keményen ostorozza a babyloni fogságból hazatért zsidó népet. Ezeket az igéket olvassuk:
„Miért böjtölünk – mondják –, ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla?” Izrael érdemszerző jó cselekedetként dicsekszik Isten előtt.

Az Úr válasza:
„DE HISZEN TI BÖJTI NAPOKON IS MEGTALÁLJÁTOK KEDVTELÉSETEKET, MERT ROBOTOSAITOKAT HAJSZOLJÁTOK. HISZEN PÖRÖLVE ÉS VESZEKEDVE BÖJTÖLTÖK, SŐT BŰNÖSEN, ÖKÖLLEL VEREKEDVE. HA MAJD SENKIRE SEM RAKSZ JÁRMOT, NEM MUTOGATSZ UJJAL, ÉS NEM BESZÉLSZ ÁLNOKUL, HA KENYERET ADSZ AZ ÉHEZŐNEK, ÉS JÓL TARTOD A NYOMORULTAT, AKKOR FÖLRAGYOG A SÖTÉTBEN VILÁGOSSÁGOD”

Csorba István: Az igazi böjt. Olvassuk el a verset!

Az igazi böjt, nem a koplalás,
A szigorú kemény test sanyargatás,
Mikor közben akár csont soványra fogyunk,
De mégis végig, a bűnben maradunk.
A böjt, nem az Isten lefizetése,
Hanem az arcának, nagy bölcs keresése,
Nem a néphagyomány, szokás megélése.

A böjt azt jelenti, készüljetek a húsvéti örömre,
Krisztus értetek ment, halni a keresztre,
Hogy a bűnötöket, a vére elmossa,
S újéletre a lelketek föltámaszthassa.
A böjti időben erre készüljetek,
Imádkozni minden napon, csöndben leüljetek.

S kerüljétek a bűnt, amennyire lehet,
Segítni fog ebben Jézus, mert ő nagyon szeret,
Adjátok át szívetek, Jézusnak, megtisztításra,
Mert ő mindig nagyon várja, a megujjításra.
Hogy rátok nézve értelme legyen halállának,
S a húsvéti föltámadásának.

Általánosan elterjedt az a tévhit még keresztyénségen belül is, hogy a böjt pusztán tartózkodás bizonyos napokon bizonyos ételek fogyasztásától. Ennek is megvan a maga értelme, egészségügyi haszna, de az igazi böjt a lélek megtisztulása a bűntől, mely bűnbánat folyamatában bűnbocsánatot nyer.

Isten válasza világos:
„NEKEM AZ OLYAN BÖJT TETSZIK, AMIKOR A BŰNÖSEN FÖLRAKOTT BILINCSEKET, KIBONTOD A JÁROM KÖTELEIT, SZABADON BOCSÁTOD AZ ELNYOMOTTAKAT, ÉS ÖSSZETÖRSZ MINDEN JÁRMOT. OSZD MEG KENYEREDET AZ ÉHEZŐVEL, VIDD BE HÁZADBA SZEGÉNY BUJDOSÓKAT, HA MEZÍTELENT LÁTSZ RUHÁZD FEL, ÉS NE ZÁRKÓZZ EL TESTVÉRED ELŐL.”

Hitvalló református Dicséretünk szépen fejezi ki az örök igazságot: „Lelki próbáimban Jézus légy velem” Hallgassuk meg az éneket.

Ha kész vagy félreállni, lemondani, elengedni, átengedni áldozatok árán másnak segíteni, – ez a böjt. Egy ilyen törvény nélküli hedonista korban nehéz böjtölni. Bolondnak tekintik azt, aki áldozatot hoz másokért, aki segítőkész, aki önzetlen, aki képmutatás nélkül tud szeretni, lemond előnyökről.

Koós János elmondta egyszer prózában és dalban, hogy igazi böjti áldozatot a Gyergyóban maradt szülei hozták, hiszen a román impérium elnyomta őket egész életükben.

Koós János: Egy gyergyói faluvégen. Hallgassuk meg a dalt a Művész úr emlékére!

A böjt életforma, életstílus, életszemlélet. Mégpedig egy magasabb életszemlélet. Tágasabb horizonton messzebb lát és többet lát az ember. Ferenc pápa szerint az igazi böjt, ha segítünk másokon.
A tihanyi Bencés Apátság alapító levelét Szűz Mária tiszteletére I. András király adta ki 1055-ben, mely 58 szót tartalmaz. A király bőkezűen gondoskodik a bencés atyákról, kiknek a keresztyén hit védelme és terjesztése lesz a feladata.
Az apátság épületeit látva egészen megrendítő az áldozatnak és önfeladásnak ez a krisztusi példája, mely ezer esztendő elteltével is csodálatot vált ki a látogatókban a mesés Balaton partján.
Szép és Isten-szerinti az a böjt, mely nem magamutogató, nem valamilyen előnyökért történik, alázatos.

Segít abban, hogy életünk ne kidőlt keresztfa legyen, hanem égre mutató feszület, melynek találkozásánál jó magyarnak lenni.

Koós János: Kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Hallgassuk meg a dalt Művész úr emlékére!

„NEKEM AZ OLYAN BÖJT TETSZIK, AMIKOR LEOLDOD A BŰNÖSEN FÖLRAKOTT BILINCSEKET”

Káprázatos a szójáték az eredeti héberben, de a magyar fordítás is jól adja vissza a bűn lényegét.
Bűn és bilincs. Bűnös ember, rendszer, eszme képes és tud bilincseket, jármokat és igákat rakni más, kis és elnyomott nemzetekre.
Velünk is sokszor esett meg, hogy béklyót, bilincset és pányvát raktak reánk.

„Kipányvázták a lelkemet,
Mert ficánkolt csikói tűzben.
Mert hiába korbácsoltam,
Hiába űztem, hiába űztem.

Ha láttok a Magyar mezőn,
Véres, tajtékos, pányvás ménet:
Vágjátok el a kötelét,
Mert lélek az, bús magyar lélek.”
(Ady Endre: Lelkek a pányván)

Látásunk szerint a reánk fölrakott legsúlyosabb bilincs az Trianon-átka. Tudjuk kik voltak ezek, és egy 1920-as térkép szerint is átkozott az a kéz, és átkozott az a hely, ahol ez megtörtént.
Azt látjuk, hogy ezek az átkozott kezek nem fogják maguktól leoldani a bilincseket, így hát nem maradt más választásunk, mint hogy összetörjük, aztán újra szabadok leszünk.
Ennek a csodás revíziós folyamatnak volt első állomása Sopron, hol a Héjjas Iván és Prónay Pál által szervezett Rongyos Gárda böjtölve és küzdve kiharcolta a népszavazást, így  legalább a zsarnok Habsburg igája alól felszabadult. Példájuk nyomán gyógyult Balassagyarmat, Sátoraljaújhely, Kisszelmenc és Nagyszelmenc, valamint Zajta.

Munkásságuk betetőzésének ékes koronája a Kárpátia zenekar fenséges dala, mely tiszteleg a Hősök előtt:  Rongyos Gárda. Hallgassuk meg!

A próféta igéje igenné és ámenné szentelje húsvéti váradalmunkat a böjti időszak kedves 40 napjában!

„Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed.”

„IGAZSÁGOD JÁR ELŐTTED, ÉS AZ ÚR DICSŐSÉGE LESZ MÖGÖTTED”

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. március 9.

A képek forrása:
tihanyiapatsag.hu
evangelikus.hu

Vélemény, hozzászólás?