„Új szívet adok nektek és új lelket adok belétek” (Ezékiel próféta könyve 36:26)

Magyar Testvéreim!

Akármilyen régen elszakadtunk attól a földtől, akármennyi képréteg torlódott fel lelkünkben a mindennapi élet fárasztó munkájában, akárhogyan hajtott a sors bús szele idegenből-idegenbe, lelkünk legmélyén ott élnek és világítanak gyermekkorunk legkedvesebb emlékei.
Mikor aztán nagy-nagy csendesség borul a lelkünkre, vagy pedig olyan pillanatok jönnek, amelyekben lényünk legbensőbb mivolta rendül meg, ezek a képek felemelkednek és széthintik a maguk elveszíthetetlen világosságát.
Nem tudtuk, hogy egy öl sugárnyalábot szedtünk fel akkor, amikor gyermekkorunk halmain játszadoztunk, s ezekből a sugarakból vesszük elő a kései kölcsönt,amellyel megaranyozhatjuk életünk egyre fogyó reményét, vagy egyre fokozódó kiszolgáltatottságát.
A magyarság bennünk egy el nem mondott reménység.
Reménység arról, hogy valaha másképp lesz. Minden a régi lesz.
Lelkünk csak költöző madár itt, s csöndes nyugovásra egykor megint hazaszáll, hogy ott aludja majd végső álmát.

Sajó Sándor: Magyarnak lenni – Hallgassuk meg az ötven évig betiltott kiváló költő nagyszerű művét a fékezhetetlen zseni előadásában!

Bibliaolvasó kalauzunk mai napra rendelt ószövetségi szakasza Ezékiel próféta könyve 36. fejezete.
Ezékiel próféta Jeremiás kortársával siratja a Jeruzsálemből és Júdából Babyloniába elhurcolt népét.
A Boney M. együttes 1977-ben pontosan a 137. Zsoltárt dolgozta fel, mely bemutatja, hogy mit jelent idegen földön, idegen folyók mellett élni, ahol már csak sírni lehet, mikor hazagondolunk a Sionra, az elveszett szülőföldre.

137. ZSOLTÁR: Boney M.: Rivers of Babylon – Babylon folyói mellett – Hallgassuk meg a ZSOLTÁR művészi feldolgozását!

Napi igénk egy kis szakasza:
„Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek.
Az én Lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek.
Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek.”

‡ Igénk döbbenetes erővel mutat reá a bűn következményeire. Isten nélkül szolgaságba lehet esni, szétszórattatásban messze idegenbe zuhanni, sőt el is lehet pusztulni.
De van egy ígéret a szabadulásra: „Isten összegyűjti majd a szétszóródott nép ama részét, amelyik az Ő szövetségében élésre alkalmas lesz ismét és ezeket visszaviszi majd hazájukba. Ámde megtisztítja őket, a bálványimádás bűnének szenvedélyét lemossa róluk, a pártütésre és széthúzásra hajlott szívet és lelket megújítja bennük”
(prof. Dr. Módis László, Jubileumi Kommentár 1967 Debrecen)

Szentkúti Ferenc: Hősköltemény egy pesti srácról – Olvassuk el e költeményt a sok névtelen hőseinkről!

Te napköziben nevelkedett apró kamasz,
Te, akinek élete mindössze
vagy tizenöt sivár tavasz.
Te, kibe már az A. B. C.-vel
tömték az ideológiát,
A szovjet tankok vad tüzében
zengted a szabadság dalát.

A tankok acél záporában
sem remegett gyenge kezed.
Bátran markoltad meg a géppisztolyt,
és szórtad rájuk a tüzet.
Kicsiny szíved tán összerezzent,
de lábad bátran szaladt.
Kezedből nyugodt, biztos ívben
repült a benzines palack…

Te pesti srác, te hősök hőse
ontottad drága véredet,
s a kivívott szent szabadságban
megkaptad érte béredet.
Te kicsiny bajtárs – esküszünk, hogy
megvédjük ezt a drága vért,
mert nem lehet, hogy kicsiny szíved
hiába ontott annyi vért…

Te pesti srác,
Te napköziben nevelkedett apró kamasz!
Te, akinek élete mindössze
Vagy tizenöt sivár tavasz.
Téged, ki ezt a drága élted
hazádért így adtad oda,
amíg magyar él a földön:
nem felejtünk el soha!

‡ 1848. március 15. napjának dicsőséges kezdetét megelőzte legalább 1456-ig visszavezethető közel 400 esztendő önálló nemzetiségi törekvése, mindenek felett való hazaszeretete, nemzeti létében veszélyeztetett Krisztusra-mutató hitbéli erejének egeket ostromló kataklizmája.
1956-nak is meg volt a maga előzménye, mely végül hótiszta forradalmát lelkének szikrájával lángra lobbantotta,mely a világkommunizmus bukásának első és legfontosabb kezdete volt.
„Angyal, vigyél hírt a csodáról” – Márai Sándor

Istennek szent angyala hozta a hírt a csodáról:
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról – A 40 évig betiltott csodálatos költemény a népi író legszebb műve, melyet hallgassunk meg a legenda előadásában!

1914-1918 első nagy háborúja beszélhetetlen fájdalmat és veszteséget okozott a Magyar Királyságnak, mely végül a Monarchia bukásával végződve Trianon-tragédiájába torkolt bele. Ebből a helyzetből kellett felállni és túlélni azt a traumát, melyre sokak szerint rajtunk kívül senki nem lett volna képes.
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Kormányzó Úr mérsékelt, józan, hazafias politikája kiváló minisztereivel a konszolidáció sikerét hozta embargó sújtotta országban.
24 esztendő után elérkezve 1942/1945 éveihez tragédiák sora rázta meg az addig is sokat próbált nemzetet, persze ezzel nem voltunk egyedül.
1945-1948 között egy végletekig kiégett, kiéheztetett, meggyötört népnek kellett valamit kezdeni a romhalmazzal, mely valaha vár volt és NAGYMAGYARORSZÁG!

Az idegenszívű zsidó-kommunista rezsim hatalomra kerülésével talán történelmünk legsötétebb 8 esztendeje köszöntött be.
A totális diktatúra legsötétebb sztálini pribékjei hazudták bele az emberek életébe, hogy ez a létező világok legjobbika.
Nem az éhezés, nem az esztelen robot, nem a totális félelem az ÁVH-tól, hanem a hazugság és az Isten-nélküli élet fájt a legjobban.
Az ostoba zsarnok nem érzékelte, hogy mi ég az emberek lelkében.

‡ Debrecenben az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemen Takács László, Kovács Kálmán, Irinyi Károly, Für Lajos, Kiss Ferenc, Dede László, Lázár Imre, Kozák József, Székelyhidi Ágoston, Hevessy József, Papp József forró és sodró erővel szervezi imádkozva 1848 példáján a szabadságba vetett hitét.
A DOTE legjobbjai 29 pontban Röplapon foglalják össze és nyomtatják ki követelésüket!
Dermesztő félelemből ébredve 1953 után egyre többen állnak a meghurcolt prof. Dr. Sántha Kálmán világhírű professzor mellé.
„Angyal, vigyél hírt a csodáról”

Gérecz Attila: Karácsonyi ének a börtönben, Márianosztra 1955 – Hallgassuk meg a 27 évet élt zseniális öttusa-tehetség és tudós-jelölt drámai hitvallását!

1956. október 23. napján megjelenik Debrecenben a Néplap Különkiadása, mely a „Magyar Dolgozók Pártja” és a „Szabad Nép” testet-lelket mérgező gyilkos fertője után egy olyan világot remél 20 pontjában megfogalmazva, mely végül a söpredék vesztét okozta legalább november 4-ig.
„Angyal, vigyél hírt a csodáról”

Beregszászi Olga: Piros a vér a pesti utcán – Hallgassuk meg Kárpátalja csodálatos hangú csalogányának mesés hangját népe fájdalmáról!

„Kihozlak, összegyűjtelek, beviszlek, megvigasztallak, népemmé teszlek” igéi gyógyító jósággal tették elviselhetővé az életet a pásztor nélküli nyájnak.
Krisztus Urunk jó pásztorai börtönben vagy száműzetésben voltak: Mindszenty József, Márton Áron, Ravasz László, Hegedüs Lóránt, Ordass Lajos, Kárpátalja teljes görög katholikus papsága mélységeket jártak, de inkább magasságokat rendíthetetlen hitükkel.

Ft. prof. Dr. Csiha Kálmán: Kacag a Sátán

Az ember hátán
Ott ül a Sátán.
Varázsa orvul.
Szívekre csordul.

Halálos trappban
Korbácsa csattan.
Sajogva sejted:
Bomlik a sejted.

Sikolt az égig:
Gyöngyvirág vérzik,
S pocsolyán poshad
Bibeszáll rothad.

– Messze koporsó…
– Pörög az orsó,
S roncs lelkek hátán
Kacag a Sátán

(Vers a román Gulágról)

A magyarság bennünk valami titokzatos mesterjegy, amelyet csak a beavatottak ismernek.
Régi építő művészek kőlapokra vésték, a festők vásznaikra rejtették, keleti szőnyegkészítők álmaikba szőtték, pásztorok botjaikra rótták, harangöntők Igébe rebegték oldalára, költők legszebb ékes nyelven ékszereket öntöttek rímbe.
Az emberek nem veszik észre, a hatalom nem érzékeli, por lepi az alkotásokat, ráépülnek új világok házai, de a beavatott tudja, ismeri és emlékezik.
A legkiválóbbakat gyülekezetbe és közösségbe szervezi, hogy álmélkodjunk önnön lényünk titkai felett.
Csíksomlyón ne siess, mert elkésel!!!

Kárpátia zenekar: Neveket akarok hallani – Hallgassuk meg hazánk legnépszerűbb, legtisztább, legigazabb együttesének ikonikus dalát!

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Kopjafát állítottak Gaál Sándor emlékére
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Cserebotos Szárazpatak
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Emlékezzünk a Napba öltözött emberre
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Felszentelték az uniós, román és magyar támogatásból felújított egykori ferences templomot Szamosújváron
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Suszterként vagy mérnökként,de itthon
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Árpád-kori templom a lombok alatt: életerős a marosfelfalui református közösség
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

2006. október Kossuth téri tüntetések 23-i rendőrterror
A videó a youtube oldalán tekinthető meg!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. október 16.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
3szek.ro
kronikaonline.ro
kuruc.info

Vélemény, hozzászólás?