„A szeretet egyre jobban gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel” /Szent Pál apostol levele Filippibe 1:9/

Az ország legnagyobb adventi koszorúja: a Diősgyőri vár

Magyar Testvéreim!

Egykor Brazíliában nehezen épült a közkórház, és a pénzhiány miatt az államelnök ki hirdette, hogy aki száz ezer dollárt adakozik, annak grófi címet adományoz. Viszonylag hamar összegyűlt a pénz. Az avatóünnepségen egy tábla volt letakarva a homlokzaton, melyet az elnök leplezett le, ez volt ráírva:

„Az emberi hiúság emelte, az emberi nyomorúságnak”

Ez az emberi gondolkozás útja, amely minden élethelyzetben megnyilvánul. A kaini ó-ember ő, akit nem felejtett az Ószövetség a lapjai között. Itt jár közöttünk ma is. Csak a maga hasznát, és csak a maga dicsőségét keresi. A világ kalmár szelleme erre csak rá erősít. A keresztyénség azért gyenge, mert Krisztus Urunk ilyen emberekkel van körülvéve.
„Ma modern, menedzser lelkületű próféták” hirdetik Krisztust, de nem ügyét, hanem saját dicsőségüket és gyarapodásukat hajszolják. Jól kell pályázni, jól kell nősülni, jól kell helyezkedni, aztán az egyház pénzén lehet járni a világot, „tanulmányozva” Pál apostolt vagy Kálvint, esetleg a felkelő nap házát New Orleansban, persze mindent eredeti helyszíneken.
Nyírő József plébános, világhírű székely író vallja a román impériumban, szenvedő népét látva, visszaemlékezve szemináriumi éveire:

„Szent, igaz és gyönyörű ez a karácsonyi hangulat. A némaságban úgy érzem, hogy hófehér angyalok járnak a padok között ismeretlen égi illattal. Nincs más szín körülöttem csak a fehér, ezüst és arany. Úgy érzem, testemnek is olyan fehérnek kell lennie, mint az oltáron égő karcsú gyertyaszál. A hit aranypírja az arcomon, két szememnek mint a gyémántnak kell ragyognia. A földi szenny fölött ezüst hangon kell kiáltania: tied vagyok, édes Jó Istenem”

A Filippi levél az öröm, a hála és szeretet műve. A szeretet himnuszának szerzője Szent Pál, nagy utat tett meg emberileg, erkölcsileg, theologiailag, míg eljutott erre a magaslatra.
A régi tarzusi Saul, a Gamáliel rabbi lábainál nevelkedett zseni, a Törvény kérlelhetetlen farizeusa meghalt bűneinek, és feltámadt az apostoli szolgálat legnemesebb szentségére.
Európa földjére lépve Macedóniában, Filippi városába érve egy kis mini szeretet himnuszt vitt szívében Krisztus Urunkról, amiért aztán a „hálás zsidóság” kergette, halálát akarta, bebörtönözte. Emberileg nehéz helyzetben van az apostol, csodás görögséggel írja a Karácsony titkát:
„Tanúm az Isten, hogy nagyon vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre jobban gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.” (1:8-11)

Ó, jöjj, ó jöjj, Üdvözítőnk. Hallgassuk meg a gyülekezet kórusát!

Hány Advent van már mögöttünk? Le tudjuk e tenni terheinket? El tudunk e csendesedni? Tartunk e bűnbánatot? Böjtölünk e? Mit várunk az új karácsonytól?

Dsida Jenő: Valami arcot viszek. Olvassuk el e szép bűnbánati költeményt!

Valami arcot, szentséget viszek
elrejtve mélyen.
Havas nagy úton bandukolok
szembe a lemenő nappal.

Ezt a szentséget nem ismeri
senki kívülem:
Elítélt próféták máglya-lángja
perzselte a szívembe hajdan.

Talán az otromba erdők mögött
találok egy kicsi kunyhót,
ahol a fehér fenyőasztalkából
oltárt csinálhatok.

Ott egy Istent imád majd velem
a kunyhó apraja, nagyja
s hiába búg az éjben
a hitetlenség farkasüvöltése.

De addig bandukolok a havas úton,
szembe a nappal –
Sötét terhek dőlnek az életemre
s ferde árnyékok hullnak a hóra.

Kr .u. 50–51-ben még nem ismerhették az emberek az evangéliumokat, mert azok később íródtak. De Isten gondoskodott róla, hogy a karácsonyi szeretet örömhíre mégis jusson el a lakott földre. A bilincsek és a mostoha körülmények nem jelenthettek akadályt az Ige szolgálatában. Panasz és kifogás nem terhelte Pál lelkét, és hallgatóságát sem.
„Szeretném,ha tudnátok testvéreim,hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja”

Vannak az életben 44 karácsonyok a kiégett Budapesten, és vannak az életben 56 karácsonyok, mikor a magyar nép függ a fákon.

A Kárpátia zenekar szomorúan szép és igaz dalával emlékezzünk ezekre a karácsonyokra: Mézeskalács. Hallgassuk meg!

„Megítélni mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyünk”? Súlyos erkölcsi kérdéseket vet fel az apostol kérése. Úgy gondoltuk ma a Közgyűlésben, hogy népünk nehéz munkából élő, kevés fizetésért robotoló, kiszolgáltatott mindennapjai mögé oda kell állnunk. Ez lelkiismereti parancs egy olyan országban, ahol már kiveszett a szolidaritás!

Nézzük meg a tiltakozó molinót!

„Mert nektek nem csak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek Benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallottatok” (1:29-30)

További áldott adventi készülődést kívánok Testvéreimnek Zámbó Jimmy halhatatlan dalával: Harang szól a kis falumban. Hallgassuk meg!

Mohácsi László
Tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2018. december 15.

Képek forrásai:
hu.wikipedia.org
tudasbazis.hu

Vélemény, hozzászólás?