„De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik” /Szent Péter apostol 2. levele 3:13/

Hervartó fatemplom (Bártfa és Eperjes között a XlV.századból)

Magyar Testvéreim!

A régi keresztyének gyakran vettek ajkukra egy arám nyelvű kifejezést, amely eredeti formájában az Újszövetségben is fennmaradt. Az I. korinthusi levélnek abban a néhány zárószavában, amelyeket Szent Pál apostol saját kezével írt, olvashatjuk a kifejezést: „Maran Atha”, Az Úr eljön!
Szent Péter úgy írja le híveket, mint olyanokat, akik várják az Isten napját, Jézus Krisztus visszajövetelét. A szeretetnek, szolgálatnak, áldozatosságnak, önmegtagadásnak, belső fegyelmezettségnek, szorgalmas munkának, keresztyén életgyakorlatnak mindenre kiterjedő rendjének közösségében éltek.
A hívők várják az új eget és új földet, mert az Isten ígérete kétségtelenné teszi. A reménységre tehát nem meditáció vagy tudományos kutatás útján jutottak el, hanem Isten ígérete alapján.
A történelem országútján az üdvtörténet nagy örökösei és várományosai voltak ők, akikről ma már fogalmunk sem lehet. Régi zenék, festmények, versek őrzik áldott hűségüket.

Juhász Gyula piarista költő-tanár élete és életműve is e hitből nőtt virágoskert: Karácsony felé. Hallgassuk meg e szép verset Szabó Gyula Győző színművész előadásában!

Milyen ragyogó szellemek éltek ezen a világon, és milyen csodálatos kultúrákat alkotott az emberi szellem! S mindezek magukon hordják a mulandóság ítéletének bélyegét.
Homoksivatagok borította rommezők vannak ma ott, ahol egykor világbirodalmak virágzottak, s sárguló könyvek őrzik csak emlékezetét olyan szellemeknek, akikre milliók figyeltek.
Érdemes-e ezek után alkotni, szeretni? – ha semmi sem végleges? „A mulandóság bélyegét hordozzuk magunkon, mondta egy bölcs, – majd hozzátette: a szeretet tárgyai elmúlnak, de a szeretet megmarad”.
Megkísért bennünket a borúlátás, ha nem él bennünk az Úr Jézus Krisztus ígérete.

Sík Sándor papköltő bibliás versét Sinkovits Imre színészkirály szavalja el, mely válasz kíván lenni kísértéseinkre: „Ments meg Uram”. Hallgassuk meg művet!

/p>

Adventet ünnepelni azt jelenti, hogy tudunk várni. A várakozás olyan művészet, amit türelmetlen korunk elfeledett. Korunk nyugtalan és beteg, ezért nem tud várakozással készülni arra a pillanatra, amikor feltárul az igazság, amelyben a világosság álmait betölti. Csendes várakozást, lelki feltöltődést, áhítatos elmélyülést kerestem, – mondta valaki.
E helyett kikészültem a város forgalmában, a bevásárló központok tébolyában, az ideges rohangálásban, hol mindent az áru és üzlet uralt.
A kereskedelem adventje minden egyházat beelőz. Valójában fekete péntektől fekete péntekig tart, Nagypénteket pedig az útszélén felejtette 2000 éve.
Bogár László professzor mondta:  „A globális SZDSZ mákonya ez”

Zorán: Apám hitte. Hallgassuk meg szép dal üzenetét! (Amikor még normális volt a világ, írta e dalról egy tisztelője Zoránnak)

Az új ég és új föld üzenete arról beszél, hogy Jézus Krisztus Atyja szüntelenül cselekvő Isten a Lélek által. Istenben az igazság van, s az általa teremtett új égen és új földön az igazság fog lakozni. Várjuk Urunk második eljövetelét, mely az idők teljességében be fog telni, mint első eljövetele.
1991 őszén Tiszadadán vendégünk volt Makkai Lilla lelkésznő, és férje Illés Lajos legendás zeneszerző. Az Istentisztelet után az esti búcsúzáskor átölelt Lajos és ennyit mondott halkan: „Vigyázz magadra, de ne félj soha. Mert Velünk az Isten”. Beindult a rozoga Dacia mellyel elhajtottak, aztán reggel indultam én is három hónapra Erdélybe szolgálni.
Illés Lajos: Velünk az Isten! 1991 Miatyánk. Hallgassuk meg, ahogyan Jézus tanította a Hegyi Beszédben!

Sok minden rejtve van, tanítja Szent Urunk első számú tanítványa, aki két levelében olyan mély tanítást tesz asztalunkra, melybe belerendül a lelkünk. A tér és idő dimenziójában  láttatja Jézus második visszajövetelét. Az Úr nem késlekedik, hanem türelmes és jó. Nem pusztulást, hanem megtérést akar. Isten napja eljövetelét nem lehet siettetni és késleltetni.
Bölcsen kell látni és olvasni a jelekből, az idők szavából. Zsibongás, károgás és „olcsó cécó” (Ady) vesz körül bennünket.
A szlovák nem érti, hogy Felvidék miért magyar? Az ukrán nem érti, hogy a magyar fiatal miért nem akar orosz fronton meghalni? A román sem érti, hogy miért nem jobb az erdélyi magyaroknak abban a megnövekedett, hatalmas országban élni? A szerb sem érti, hogy Belgrád az ősi jogon Nándorfehérvár!

Kárpátia zenekar dala segít az igazság megismerésében: Felvidéki táj (Van akinek ez csak zene, de nekem történet). Hallgassuk meg a művet!

E második félévben is sok-sok biztató és köszönő levelet kaptunk Kedves Olvasóinktól, de hely hiány miatt álljon itt most Szabó György Testvérünk sora, mely legszebb karácsonyi ajándék volt a végkoriak népének:

Drága Tiszteletes úr!

Köszönöm magam ès barátaim nevèben egèsz èves áldozatos egyben gyönyörü munkádat.

Szeretettel

Szabó György

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2018. december 8.

A képek forrásai:
slovakia.travel

Vélemény, hozzászólás?